top of page

Coauteurs

 

Een onderzoek geïnitieerd door de NIG PhD-raad

 

 

Met een survey onder promovendi van de NIG is nagegaan in hoeverre  zij promoveren op artikelen, of hun begeleider medeauteur is en wat dat betekent. Promovendi die vanaf 2013 zijn begonnen schrijven hun dissertatie vrijwel uitsluitend op basis van artikelen of in hybride vorm. Regelingen over status van artikelen bij promotie zijn bijzonder divers. Ook begeleiders hanteren verschillende normen voor samenwerking. In 41% van de gevallen schrijven begeleiders regelmatig stukken tekst voor onderdelen van het proefschrift van promovendi. In totaal zijn er door de respondenten 136 recente hoofdstukken of artikelen gerapporteerd die zij in het kader van hun proefschrift hebben geschreven. Aan 18% heeft minimaal één begeleider  meegeschreven en in 43% wordt minimaal één begeleider als coauteur vermeld. Er relatief weinig verschillen ervaren in de begeleiding tussen promovendi die promoveren op basis van artikelen of promovendi die een monografie schrijven.

 

 

 

 

 

Sjors Overman

Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht
bottom of page