top of page

Sjors Overman

Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

In een

notendop

 

Ik ben een universitair docent Bestuurskunde aan de departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht. Ik doe onderzoek naar verantwoordingsregimes bij verzelfstandigde organisaties, hervormingen in de publieke sector en effecten daarvan. Ik richt me in het bijzonder op culturele- en wetenschapsorganisaties. Ik heb artikelen gepubliceerd in onder andere Governance, Public Administration, Public Management Review en International Review of Administrative Sciences.

 

Sleutelwoorden

Hervormingen in de publieke sector

Verzelfstandigde organisaties

Kwantitatieve methoden

Musea

Verantwoording

Werk​-

ervaring
 

Universitair Docent
februari 2016 - nu

 

Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

 

In het project Calibrating Public Accountability, geleid door dr Thomas Schillemans, werk ik mee aan een onderzoek naar de accountability bij verzelfstandigde organisaties.

 

Ik geef methoden- en statistiekonderwijs (BA) en begeleid scripties (MA).

 
Promovendus
januari 2012 - december 2015

 

Radboud Universiteit, Nijmegen School of Management

 

In mijn proefschrift onderzoek ik de effecten van de verzelfstandiging van publieke diensten. Mijn begeleiders zijn prof. Sandra van Thiel en dr. Marieke van Genugten.

 

Ik heb onderwijs gegeven in vergelijkende bestuurskunde (MA) en in het gebruik van kwantitatieve methoden in vergelijkende analyse (BA). Daarnaast heb ik ervaring met het begeleiden van mastertheses.

 

 

Stagiair

september 2011 - december 2011

 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

 

Ik heb onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen in het overheidstoezicht. Dit was een onderdeel van een studie naar het toezicht door de rijksoverheid. Het rapport van de Raad is hier te vinden.

 

Chercheur Invité
januari ​2011 - maart 2011

 

École Nationale d'Administration (France)

 

Ik heb internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar weerstand tegen de invoering van hervormingen bij verzelfstandigde organisaties in Nederland en Frankrijk. Als onderdeel hiervan heb ik interviews afgenomen bij Nederlandse en Franse ambtenaren en bestuurders van verzelfstandigde organisaties.

 

Stagiair

​september 2011 - december 2011

 

Algemene Rekenkamer

 

Ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het gebruik van de stichtingsvorm door de Rijksoverheid. Dit was onderdeel van een onderzoek naar overheidsstichtingen in Nederland. Het eindrapport van de Rekenkamer kan hier worden gedownload.

Onderwijs
Radboud Universiteit, Nijmegen
2012 - 2015

 

PhD in Bestuurskunde

 

Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg
​2009 - 2011

 

MSc in Bestuurskunde en Organisatiewetenschap (research master). Scriptie: Resisting Governmental Control: How Semi-Autonomous Agencies Use Strategic Resources to Challenge State Coordination

 

Radboud Universiteit, Nijmegen
2005 - 2009

 

BSc in Bestuurskunde. Scriptie: Overheidsstichtingen, panacee voor ieder probleem?

bottom of page