top of page

In the Media

A selection of recent media attention to my work

Deze week is het tijd voor de algemene financiële beschouwingen. De Tweede Kamer buigt zich over de Rijksbegroting. Maar meer dan de helft van de uitgaven, zo'n 130 miljard euro, wordt gespendeerd door organisaties op afstand van de ministeries, zoals de SVB die verantwoordelijk is voor de persoonsgebonden budgetten (pgb's). Het is daarom goed om stil te staan bij de negatieve effecten die zulke organisaties hebben op de publieke sector.

Picture: Bill Barber

September 15, 2016

Stelling: zelfstandigheid van publieke dienstverleners leidt niet tot efficiëntieverbetering

Discussion in Stat og Styring (Norway)

December 31, 2016

The Norwegian journal Stat of Styring evaluated the implications of our study into the effects of semi-autonomous agencies on public sector performance on the Norwegian public administration. The Norwegian state has many semi-autonomous agencies. We found that there is a negative correlation between the use of these organizations and public sector performance. This gives room for improvement in the Norwegian public sector.

Het kabinet overweegt ProRail haar zelfstandige status te ontnemen en onder te brengen bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu, zo blijkt dit weekend uit berichten op de site van de Volkskrant. Of dat de situatie op het spoor verbetert, is een open vraag, maar het maakt in ieder geval een voorlopig einde aan het zwartepieten op het spoor.

Please reload

bottom of page