top of page

Sjors Overman

Universiteit Utrecht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Uw browser staat standaard ingesteld op Nederlands. Voor de volledige inhoud van de website, kies voor de Engelse versie.

The State and the Art

We hebben geen zicht op de effecten van bestuurlijke nadruk op prestaties van cultuurorganisaties zoals musea. Toch hechten subsidiegevers veel belang aan participatie, impact en educatie door cultuurinstellingen. Deze studie richt zich op de relatie tussen overheden en musea: de publieke governance van musea. 

Het beïnvloeden van de kunsten dient meerdere politieke agenda's. Culturele evenementen kunnen economische en sociale ontwikkeling voeden. Het geven van subsidie kan ook politieke winst en zelfs stemmen opleveren. Het new public management discours van culturele planning en verantwoording over impact is in toenemende mate zichtbaar in de kunsten. En ondanks verzelfstandigingen van musea en podia zijn politieke benoemingen nog altijd aanwezig of nemen zelfs toe. Met andere woorden: ondanks de Thorbecke-doctrine zijn overheden wel degelijk in staat om de kunsten te beïnvloeden.

 

De focus van dit onderzoek zal liggen op de huidige vorm van de publieke governance van musea en de ontwikkelingen die zich daarin afspelen. 

 

Meer informatie over dit onderzoek volgt binnenkort.

bottom of page